Førstehjælp i trafikken

Kurset skal give deltagerne færdigheder til, at handle hensigtsmæssigt ved eksempelvis trafikuheld, hvor der skal ydes livreddende førstehjælp, samt genoplivning ved hjælp af hjerte-lunge-redning. Kurset er adgangsgivende til køreprøver. Kurset indeholder teori og praktiske øvelser.

Kurset består af to moduler:

Færdensrelateret førstehjælp - 4 timer​

 • Sikring af skadested ved trafikulykker
 • Vurdering af ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Skader på nakke
 • Kredsløbssvigt
 • Knoglebrud
 • Synlige blødninger
 • Slag mod hovedet
 • Nødflytning
 • Brystkasselæsioner
 • Psykisk førstehjælp

Hjerte-Lunge-Redning (HLR) - 3 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Kontrol af bevidsthed
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Stabilt sideleje

Varighed:

7 timer

Materialer:

Deltagerne modtager en førstehjælpsbog, samt det nødvendige materiale til brug på kurset. Der udstedes førstehjælpsbevis til deltagerne ved kursets afslutning. Beviset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og er gyldigt maks. 1 år, ved brug til køreprøver.

Antal deltagere:

Maks. 16 deltagere pr. hold.

​Førstehjælper.dk • Telefon: 2363 6989 • E-mail: lars@foerstehjaelper.dk