Førstehjælp mellem

Kurset skal give deltagerne færdigheder til, at handle hensigtsmæssigt ved mindre og større ulykker, hvor der skal ydes livreddende førstehjælp, samt genoplivning ved hjælp af hjerte-lunge-redning.

Kurset indeholder yderligere førstehjælp ved tilskadekomst, der ikke er livstruende, samt almindelig kendte pludselig opståede sygdomme. Kurset indeholder teori og praktiske øvelser.

Kurset består af to moduler:

Livsreddende førstehjælp - 3 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Vurdering af ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner, f.eks. hjernerystelse
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-ulykker

Hjerte-Lunge-Redning (HLR) - 3 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Kontrol af bevidsthed
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Stabilt sideleje

Førstehjælp ved tilskadekomst, 3 timer

 • ​Småskader
 • Knoglebrud
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Anlæggelse af støtteforbinding og arm-slynge
 • Drukneulykker
 • Almen kulde påvirkning og forfrysninger
 • Solstik og hedeslag
 • Kredsløbs svigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

Førstehjælp ved sygdomme - 3 timer

 • Smerter i bryst
 • Smerter i bughulen
 • Lejringer
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Ændret bevidsthedstilstand
 • Kramper
 • Sukkersyge
 • Infektioner
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

Varighed:

12 timer

Materialer:

Deltagerne modtager en førstehjælpsbog, samt det nødvendige materiale til brug på kurset. Der udstedes førstehjælpsbevis til deltagerne ved kursets afslutning. Beviset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Antal deltagere:

Maks. 16 deltagere pr. hold.​

​Førstehjælper.dk • Telefon: 2363 6989 • E-mail: lars@foerstehjaelper.dk