Vedligeholdelse i førstehjælp

​Kurset er en opfriskning af eksisterende førstehjælpskompetencer. Deltagerne skal inden for de seneste 3 år have gennemgået et 6- eller 12-timers førstehjælpskursus.

Kurset handler om at deltageren hensigtsmæssigt på et skade-sted kan give livreddende førstehjælp og foretage genoplivning med hjerte-lunge-redning. Kurset indeholder teori og praktiske øvelser.

Kurset består af et modul:

Hjerte-Lunge-Redning (HLR) - 3 timer

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Hjerte-Lunge-Redning
  • Stabilt sideleje
  • Brud på nakke eller ryg
  • El-ulykke
  • Forbrændinger
  • Forgiftninger / ætsninger
  • Drukneulykker

Varighed:

3 timer

Materialer:

Deltagerne modtager en kort udgave af førstehjælpsbogen og får udleveret diverse materialer til brug under kurset. Deltagerne får udsted et førstehjælpsbevis. Beviset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Antal deltagere:

Maks. 16 deltagere pr. hold.​

​Førstehjælper.dk • Telefon: 2363 6989 • E-mail: lars@foerstehjaelper.dk